Oferujemy


Sporządzanie ekspertyz budowlanych



Przeprowadzanie przeglądów budowlanych we wszystkich branżach



Termowizja budynków i instalacji przemysłowych



Projekty budowlane i wykonawczo-warsztatowe



Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiarowanie robót budowlanych



Inwentaryzowanie budynków



Uzupełnianie i zakładanie Książki Obiektu Budowlanego



Projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji stalowych







Projekty wzmocnień konstrukcji budynków




Opinie techniczne




Inwestorstwo zastępcze




Przeglądy obiektów mostowych




Poradnictwo w zakresie ustawy Prawo Budowlane




Nadzory inwestorskie i kontrole kosztów realizacji inwestycji





Nasza firma od lat zajmuje się wsparciem Inwestorów w zakresie budowy i odbioru gotowych budynków. Przeprowadzamy zarówno badania termowizyjne, inwentaryzacje budynków jak i ekspertyzy budowlane. Wszystkie wykonywane przez nas zlecenia, niezależnie czy są to badania termowizyjne, projekty budowlane i wykonawczo-warsztatowe, czy inne oferowane przez nas usługi, wykonujemy je sprawnie i rzetelnie. Współpracujemy z szeregiem ekspertów w zakresie budownictwa i konstrukcji oraz laboratoriami badawczymi, dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość realizowanych przez nas zleceń. Nasze prace wykonywane są terminowo i zawsze zgodnie z przyjętym przez Inwestora kosztorysem. Doświadczenie i kwalifikacje posiadane przez nasz zespół pozwalają nam na zaoferowanie Państwu szerokiej gamy usług