Termowizja w budownictwie

Przy pomocy badań termograficznych wykrywamy bezinwazyjnie:
- mostki termiczne, czyli miejsca bez prawidłowej izolacji termicznej
- jakość izolacji termicznej oraz szczelność przy oknach i drzwiach
- jakość izolacji termicznej całego budynku
- nieszczelności przez które przenika woda do budynku
- pęknięcia konstrukcji ścian
- nieszczelności instalacji wodnej i grzewczej
- miejsca uszkodzeń ektrycznego ogrzewania podłogowego
- sprawność elektrycznego i wodnego ogrzewania podłogowego
- nieprawidowóści w pracy instalacji elektrycznej

Termowizja w przemyśle

Przy pomocy badań termograficznych wykrywamy bezinwazyjnie:
- przegrzania na złączach elektrycznych
- przegrzania, przeciążenia podzespołów w urządzeniach mechanicznych
- przegrzania, przeciążenia podzespołów w urządzeniach hydraulicznych
- jakość izolacji termicznej rurociociągów przemysłowych
- stopień nagrzania łożysk, przekładni, sprzęgieł
- nieszczelności instalacji przemysłowych
- uszkodzenia izolacji termicznej zbiorników
- poziom zapełnienia zbiornikówTermowizja w energetyce i elektronice

Przy pomocy badań termograficznych wykrywamy bezinwazyjnie:
- wady i awarie w układach elektrycznych wyprowadzania mocy
- wady i awarie prądnic
- wady i awarie transformatorów
- wady i awarie elementów rozdzielnic
- wady złaczy kablowych
- uszkodzenia i nadmierne obciążenia przewodów
- uszkodzenia wymienników ciepła

OGÓLNIE O TERMOWIZJI

Badanie termowizyjne jest nieniszczącą metodą rejestracji obrazów termicznych danego obiektu. Do badania potrzebna jest specjalistyczna kamera termowizyjna, która działa na zasadzie odbioru promieniowania cieplnego z zakresu podczerwieni (długości fali od ok. 0,9 do 14 μm). Dzięki temu urządzeniu mamy możliwość niemalże natychmiastowego wykazu, rozkładu promieniowania podczerwonego, wydzielanego przez każdy obiekt/ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego (0 K). Wynikiem takiego badania jest graficzne przedstawienie natężenia emitowanego promieniowania, zwane termografem, który stanowi funkcja temperatury i współczynnika emisyjności badanej powierzchni. Jest to metoda bezinwazyjna, która umożliwia w łatwy sposób lokalizowanie nieprawidłowości na dużych powierzchniach np. na elewacjach budynków zbiorników.